Historia Teatr Letni

W 1886 r., według projektu cieśli W. Arndta, zbudowano najpierw drewniany dach nad widownią, a potem murowany budynek, w którym znajdowała się scena. Od czerwca tegoż roku prezentowano tam przedstawienia. Wyjątkowo ozdobne były kolumienki, na których leżał fryzowany ornament, a na nim dach. Pod tym dachem ustawione były stoliki i krzesła. Po obu stronach sceny murowanego budynku P. Hardstock namalował wielkie neoklasyczne kandelabry, które do dziś są dobrze widoczne.

W 1925 r. zamknięto Teatr Letni. Wolne przestrzenie między kolumnami zabito deskami, a puste wnętrze wykorzystywano jako magazyn. Zasłonięty głównym budynkiem przetrwał nadspodziewanie długo. W 1983 r. przekształcono magazyn w malarnię, zamurowano więc otwór sceny pozostawiając tylko niewielkie drzwi. Na szczęście malowane kandelabry pozostały nienaruszone. Rok 1988 przyniósł ostateczną rozbiórkę drewnianej konstrukcji, bo takie było zalecenie służb przeciwpożarowych. Elementy przekazano do Lubniewic, gdzie teatr miał być odtworzony. Niestety, tam je rozkradziono lub zniszczono.

Dyrektor Jan Tomaszewicz postanowił reaktywować Teatr Letni. Od czerwca 2003 r. na estradzie wzniesionej przed murowanym budynkiem Teatru Letniego prezentowane były przedstawienia lub koncerty w ramach Sceny Letniej. Natomiast wnętrze w murowanym budynku przekształcono w Scenę XXI wieku. Zainaugurowano ją 27 marca 2004 r. przedstawieniem sztuki „Wolność” Andrzeja Bartnikowskiego w reżyserii Justyny Celedy. Akcja sztuki rozgrywająca się w sqocie w pełni uzasadniała mocno zniszczone wnętrze budynku. W 2005 r. wystawiono tam „Znieczulonych” Wacława Holewińskiego w reżyserii Rafała Matusza.

W październiku 2005 r. według projektu Waldemara Kłosowskiego, rozpoczęto remont Teatru Letniego, który ma 110 m kw. powierzchni. Boczną przybudówkę zaadoptowano na foyer, sanitariaty i garderoby dla aktorów. Uruchomiono ogrzewanie.

1 lipca 2006 r. uroczyście otwarto Teatr Letni przedstawieniem „Nocleg w Apeninach”. Przedstawienie prezentowano wewnątrz sceny, a widzowie siedzieli na zewnątrz, pod płóciennym dachem.

Kolejne pół roku trwał remont wnętrza. 3 marca 2007 r. premierą przedstawienia „Trzy razy Piaf” Teatr im. Juliusza Osterwy inauguruje swoją Scenę Kameralną w budynku Teatru Letniego.

Modernizację Sceny Letniej zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”.

II etap modernizacji Sceny Letniej zrealizowano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Galeria