Studio Teatralne

Powstało z inicjatywy emerytowanej wówczas aktorki– Ludwiny Nowickiej. Kierownictwo od początku objęła Krystyna Zienkiewicz.

Zajęcia ze słuchaczami od początku prowadzą aktorzy Teatru Osterwy oraz odpowiednio przygotowani wychowankowie.

Do Studia przyjmowani są wszyscy chętni. Od października do końca czerwca dwa razy w tygodniu uczestnicy zajęć w kilku grupach wiekowych, w różnych salach, uczą się dykcji, ruchu, mimiki, gestykulacji, pracują z tekstem, zdobywają aktorski warsztat, dzięki któremu na koniec każdego sezonu mogą swoje umiejętności zaprezentować na profesjonalnej scenie.

Zajęcia obecnie odbywają się w 7 grupach wiekowych. Prowadzone są w poniedziałki, soboty lub niedziele. Do Studia przyjmowane są dzieci od 5 roku życia.

www.studio-teatralne.pl